Overige informatie

Overige informatie

Projectleider

De Haagse Scholen is penvoerder van het programma ‘zijinstroom’.

Theo Kosterink is projectleider vanuit De Haage Scholen.

Projectgroep

Vanuit de verschillende besturen, gemeente en pabo’s nemen verschillende mensen deel aan de projectgroep zij-instroomtraject. Wij vergaderen maandelijks en communiceren via deze website de hoofdlijnen van ons overleg. De notulen kunnen ook hier gelezen worden.

De deelnemers van de projectgroep zijn:

Aanvullende documenten

Aanvullende informatie – alle partners

Bestuur

Naam

Al-Qoeba

Faried Walidin
Directeur
directie@alqoeba.nl

Montessori Onderwijs Zuid-Holland (MZH)

Paul Mos
Bestuurder
pmos@montessori-mzh.nl

Montessori Stichting Vreugd en Rust

Bianca Boutestijn
Directeur-bestuurder
b.boutestijn@mslv.nl

Montessori Waalsdorp

Gregory Grampon
Directeur
directie@waalsdorp.nl

Octant

Jolanda van Oostenbruggen
Adviseur HRM
j.van.oostenbruggen@octant.nl

Panta Rhei

Lucie Buiten
Sr. stafspecialist P&O
lbuiten@stichtingpantarhei.nl

Schoolvereniging Wolters

Bram Franken
Adjunct-directeur
bfranken@schoolverenigingwolters.nl

SCOH

Jessica Sparrow
Stafmedewerker P&O
jsparrow@scoh.nl

Stichting De Haagse Scholen

Léone Heideman
Hoofd Afdeling Beleid en Advies
l.heideman@dehaagsescholen.nl

Stichting Haagse Schoolvereeniging

Hans van der Vlugt
Bestuurder
h.vdvlugt@hsvdenhaag.nl

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON)

Arshini Bilgoe
Beleidsmedewerker SHON
abilgoe@shrivishnu.nl

Stichting Laurentius

 

Inge Kooistra
Personeelsfunctionaris
hr@laurentiusstichting.nl

Stichting Lucas Onderwijs

Rini van Noort
HRM-adviseur
rvnoort@lucasonderwijs.nl

Stichting Rijnlands Lyceum

Yvonne Schuller
Directeur ENMS
y.schuller@enms.nl

Stichting Vrije Scholen ZWN

Niels Schieman
Directeur PO
n.schieman@devrijeschooldenhaag.nl

Stichting Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland

Anke Hindriks
stafmedewerker financiën en beheer
a.hindriks@svzh.nl

Stichting School met de Bijbel

Lineke de Jong
Directeur Beatrixschool
ldjong@beatrixschool.info

Vereniging PCB Duinoordschool

Christiaan Batenburg
Directeur
c.batenburg@duinoordschool.nl

Viertaal Den Haag

Ingrid Okhuijsen
Regiodirecteur Viertaal Den Haag
i.okhuijsen@viertaal.nl

Vragen? Neem contact met ons op