Overige informatie

Projectleider

De Haagse Scholen is penvoerder van het programma Zij-instroom.

Maarten van Gelderen is projectleider vanuit De Haagse Scholen.

Projectgroep

Vanuit de verschillende besturen, gemeente en pabo’s nemen mensen deel aan de projectgroep Zij-instroom G5. De projectgroep vergadert regelmatig en communiceert via deze website de hoofdlijnen van dit overleg. De notulen kunnen ook hier gelezen worden.

De deelnemers van de projectgroep zijn:

Interviews

Notulen

Aanvullende documenten

Vragen? Neem contact met ons op

Scroll naar boven