Overige informatie

Overige informatie

Projectleider

De Haagse Scholen is penvoerder van het programma Zij-instroom.

Maarten van Gelderen is projectleider vanuit De Haagse Scholen.

Projectgroep

Vanuit de verschillende besturen, gemeente en pabo’s nemen mensen deel aan de projectgroep Zij-instroom G5. De projectgroep vergadert regelmatig en communiceert via deze website de hoofdlijnen van dit overleg. De notulen kunnen ook hier gelezen worden.

De deelnemers van de projectgroep zijn:

Aanvullende documenten

Aanvullende informatie – alle partners

Bestuur

Naam

Al-Qoeba

Faried Walidin
Directeur
directie@alqoeba.nl

Montessori Onderwijs Zuid-Holland (MZH)

Paul Mos
Bestuurder
pmos@montessori-mzh.nl

Montessori Stichting Vreugd en Rust

Bianca Boutestijn
Directeur-bestuurder
b.boutestijn@mslv.nl

Montessori Waalsdorp

Gregory Grampon
Directeur
directie@waalsdorp.nl

Octant

Jolanda van Oostenbruggen
Adviseur HRM
j.van.oostenbruggen@octant.nl

Panta Rhei

Lucie Buiten
Sr. stafspecialist P&O
lbuiten@stichtingpantarhei.nl

Schoolvereniging Wolters

Bram Franken
Adjunct-directeur
bfranken@schoolverenigingwolters.nl

SCOH

Jessica Sparrow
Stafmedewerker P&O
jsparrow@scoh.nl

Stichting De Haagse Scholen

Theo Kosterink
Programmaleider leraren en leiderschap
t.kosterink@dehaagsescholen.nl

Stichting Haagse Schoolvereeniging

Hans van der Vlugt
Bestuurder
h.vdvlugt@hsvdenhaag.nl

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON)

Arshini Bilgoe
Beleidsmedewerker SHON
abilgoe@shrivishnu.nl

Stichting Laurentius

 

Inge Kooistra
Personeelsfunctionaris
hr@laurentiusstichting.nl

Stichting Lucas Onderwijs

Majorie van Espelo
HRM-adviseur
mespelo@lucasonderwijs.nl

Stichting Rijnlands Lyceum

Yvonne Schuller
Directeur ENMS
y.schuller@enms.nl

Stichting Vrije Scholen ZWN

Niels Schieman
Directeur PO
n.schieman@devrijeschooldenhaag.nl

Stichting Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland

Anke Hindriks
stafmedewerker financiën en beheer
a.hindriks@svzh.nl

Stichting School met de Bijbel

Lineke de Jong
Directeur Beatrixschool
ldjong@beatrixschool.info

Vereniging PCB Duinoordschool

Christiaan Batenburg
Directeur
c.batenburg@duinoordschool.nl

Viertaal Den Haag

Ingrid Okhuijsen
Regiodirecteur Viertaal Den Haag
i.okhuijsen@viertaal.nl

Vragen? Neem contact met ons op