“Wil je het traject laten slagen? Zorg voor de juiste begeleiding”

Charlotte is leerkracht en tevens interne coach op OBS Prins Willem Alexander in Den Haag. In haar werk begeleidt ze onder andere regelmatig nieuwe leerkrachten en zo ook mensen die het zij-instroom traject volgen. Dit is haar ervaring.

“Samen met mijn collega heb ik meerdere zij-instromers mogen begeleiden en in alle eerlijkheid zijn de ervaringen wisselend. Op dit moment hebben we echt twee toppers die een aanwinst zijn voor ons team. Goede leerkrachten, die feeling hebben voor het vak en er volledig voor willen gaan.

En vooral dat laatste is belangrijk; er volledig voor willen gaan. Zij-instromers moeten het wel echt willen en niet bang zijn om hard te werken. Er is veel voor nodig om je leven ‘om te gooien’, een nieuw vak te leren en ook gelijk toe te passen in de praktijk. Daarbij ben ik er ook van overtuigd dat lesgeven ‘in je moet zitten’. Je moet een bepaald talent hebben om voor de klas te kunnen staan.

Soms is een traject niet succesvol, omdat mensen ‘wel iets met kinderen willen doen’, maar de intrinsieke motivatie missen of onvoldoende feeling hebben met het onderwijs in het algemeen.

Het is daarom ook belangrijk dat zowel school als zij-instromer vooraf goed moeten onderzoeken hoe sterk de daadwerkelijke motivatie is. Bij de start waren wij ook zoekende. We waren blij met nieuwe aanmeldingen en dat zijn we nog steeds, maar we maken nu wel vooraf een betere inschatting wat goed zou kunnen werken en wat niet.

Ik ben van mening dat je een zij-instromer alle kansen moet geven om echt te kunnen slagen. Begeleiding vanuit de school is daarbij essentieel. Daar moet tijd voor worden vrijgemaakt binnen het bestaande team. Bij ons op school wordt dat goed gefaciliteerd. Ik vind het belangrijk dat zij-instromers leren in de praktijk, maar ook leren door mee te kijken in lessen van andere leerkrachten. Dat ze directe feedback krijgen op dat wat ze doen. Dat moeten scholen wel realiseren. Zij-instromers kunnen echt een fantastische aanvulling zijn voor je team, maar je moet er wel de nodige tijd voor vrijmaken.”

Scroll naar boven