Den Haag Centrum

Vervolg Wijkaanpak Laak

In de afgelopen maand hebben we de directeuren van de po-scholen in de wijk Laak een schriftelijke terugkoppeling gegeven van de avond in november. Toen is vastgesteld dat de huidige, generieke aanpak van het lerarentekort voor de wijk Laak niet toereikend is. De wijk Laak is het gebied in Den Haag waar het lerarentekort het hoogst is. Zeker in deze wijk, met een grote bevolkingsdichtheid, een laag gemiddeld gezinsinkomen en veel kinderen waarvan Nederlands niet de moedertaal is, is dit desastreus voor de ontwikkeling van de jeugd.

De bestuurders en de organisatoren van de avond hebben op vrijdag 27 januari 2023 een eerste gesprek gehad met de OCW- medewerkers die ook op de avond aanwezig waren. Niet alleen de inhoud van de avond en de ontwikkelingen die nodig zijn om kwalitatief onderwijs te waarborgen in deze wijk waren onderwerp van gesprek. Ook is gesproken over wat er verder nodig is om de Wijkaanpak Laak als pilot meer ruimte te bieden.

Naast enkele inhoudelijke vragen over de thema’s heeft OCW vragen gesteld over het proces, de opzet van de gezamenlijkheid en de mogelijkheden van kennisdeling. Met inzet van externe ondersteuning hopen we op korte termijn aan de vragen van OCW te kunnen voldoen en een volgend gesprek met hen te hebben.
Natuurlijk houden we jullie op hoogte van de vorderingen.

Voor suggesties die ons verder helpen of eventuele vragen:
Astrid de Graaff,  adgraaff@lucasonderwijs.nl of
Theo Kosterink,  t.kosterink@dehaagsescholen.nl

Scroll naar boven