Den Haag

Update vorming onderwijsregio’s

De Realisatie Eenheid (OCW) heeft aan de Haagse onderwijsregio de voorloperstatus toegekend. Een mooie bevestiging van het ingediende plan voor het inrichten van deze onderwijsregio.

Tot en met de zomervakantie zal met alle partners hard worden gewerkt om die inrichting vorm te geven. Onder begeleiding van het team van CAOP willen wij in deze fase ervoor zorgen dat:

  1. Een gedragen en werkbare overleg- en beslisstructuur wordt opgezet.
  2. De kaders en ambities voor de fase van inrichten (september-november) voor de verschillende programmalijnen helder zijn geformuleerd.
  3. Voor iedere toekomstige programmalijn dragers en deelnemers zijn vastgesteld, inclusief rollen, taken en verantwoordelijkheden.
  4. De beroepsgroep in alle facetten goed betrokken kan worden.

Alle partners zullen in de komende weken uitnodigingen krijgen voor (groeps)gesprekken in kleiner verband. Tijdens een (nog te plannen) plenaire bijeenkomst in juni worden de bovenstaande 4 ambities met elkaar vastgesteld. Na de zomervakantie wordt een inhoudelijk een plan van aanpak opgesteld waarin alle programmalijnen bij elkaar komen.
Lees ter inspiratie de onlangs verschenen publicatie vanuit de leerstoel onderwijsarbeidsmarkt “Onderwijs aan het werk”.

Scroll naar boven