Tussenrapportage Evaluatie subsidieregeling zij-instroom PO G5

In december 2022 is de Tussenrapportage Evaluatie subsidieregeling zij-instroom PO G5 verschenen.
Deze tussenrapportage geeft een eerste beeld van de opzet, verschillen en resultaten van de aanpak van het zij-instroomtraject in de G5. Aanvullend op de rapportage is nu te melden dat Den Haag ook in het tweede jaar de target van startende nieuwe zij-instromers heeft behaald. In schooljaar 2021- 2022 zijn namelijk 126 nieuwe zij-instromers gestart op de Haagse scholen. Dit is 6 boven de afgesproken target.

Met het toenemend tekort aan leerkrachten blijft het ook van groot belang steeds nieuwe zij-instromers aan te trekken. Vanuit de werkgroep ondersteunen we de stedelijke werving en stimuleren we de inzet van zij-instromers bij alle besturen.
Informatie: Theo Kosterink, t.kosterink@dehaagsescholen.nl

Scroll naar boven