Toermalijn, kindcentrum in wording: “Extra handen zijn meer dan welkom!”

Nienke Huizinga is directeur van basisschool Toermalijn, kindcentrum in wording. Vanuit een nieuw onderwijsconcept zijn extra handen meer dan welkom. De subsidieregeling Noodplan G5 en tevens de subsidie vanuit de HEA geeft deze school kansen om dit realiseren.

Op Toermalijn streven we naar een programma op maat. Eigenaarschap en zelfstandigheid bij leerlingen vinden we hierbij erg belangrijk. In groepsverband vinden muzikale, creatieve en sportactiviteiten plaats. Maar er is ook ruimte om bijvoorbeeld een individuele instructie te krijgen voor rekenen of spelling. We kijken voor ieder kind wat het beste past. Meerdere keren per dag reflecteren we op het werk. Wat ging goed? Waar is hulp nodig? Hoe ging de samenwerking?

Toermalijn is een leerkansenprofiel-school. Wij hechten veel belang aan creativiteit, sport en cultuur, en de kans die alle kinderen moeten krijgen om hier kennis mee te maken. Zo kunnen ze talenten bij zichzelf ontdekken en ontwikkelen, gekoppeld aan extra taal- en rekenonderwijs.

We hebben vakkrachten voor sport, muziek, wetenschap & techniek, dans/theater en beeldende vorming en werken daarvoor samen met het Talentenhuis.

We werken met stamgroepen en niveaugroepen. De leerlingen worden ingedeeld bij een stamgroep met een stamgroepleerkracht. De stamgroepleerkracht is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Alle gezamenlijke activiteiten vinden plaats in de stamgroep. Het onderwijs van de basisvakken volgen de leerlingen in hun niveaugroep.  Op Toermalijn hebben we 3 domeinen die elk een leerplein tot hun beschikking hebben. Naar nu blijkt zorgt het domeinwerken ervoor dat je in de organisatie flexibel kunt omgaan met de inzet van zowel leerkrachten als onderwijsondersteuners.

Dat betekent dat de meeste lessen doorgang kunnen vinden, ook al is er een leerkracht minder. Er blijven echter momenten bestaan waarop je bij een stam/niveaugroepen op een leerplein handen tekort komt, om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. Die benodigde ondersteuning kunnen we vinden in de onderwijs ondersteuning van een pabo student, die gedurende de opleiding 3 dagen in het domein als OOP aan de slag gaat. De student staat altijd naast een ervaren leerkracht op het leerplein en doet als OOP zeer veel goede praktijk ervaring op. De student wordt daardoor beter toegerust op de functie van leerkracht na afstuderen en wordt op deze wijze bekend met een nieuwe vorm van organisatie van onderwijs.

Met al deze veranderingen blijven we onszelf steeds de vragen stellen ‘waarom doen we dit en doen we dingen goed? Het lerende kind blijft hierin centraal staan bij iedere vraag die we onszelf stellen.”

Scroll naar boven