Student staat centraal in zijn of haar eigen leertuin

Sanne van Gulik is sinds drie jaar directeur op Octantschool Fontein in Ypenburg Den Haag. In dit interview vertelt Sanne over de wijze waarop Octant, samen met opleidingsschool Talentum Haagland, jaarlijks zo’n 120 studenten in de Haagse regio opleiden tot leraar in het basisonderwijs. Dat doen ze niet alleen, maar daarbij werken ze samen met hun partners; Hogeschool Inholland, SCO Delft en PCPO Westland.

Sanne: “Een belangrijk project voor ons is de leertuin. Momenteel is dit gericht op de eerstejaars studenten. Dit project is ontstaan, omdat studenten verschil merken in wat ze leren op de Pabo en op de praktijkschool. De student moet meer centraal staan. Vanuit persoonlijk leiderschap geven de studenten samen met de praktijkbegeleiders en de studieloopbaanbegeleiders vanuit school invulling aan hun eigen leerroute in de leertuin. De projectleider op Octantschool Fontein is de schakel tussen de studenten, de praktijkbegeleiders en de Pabo. Er wordt van en met elkaar geleerd waarbij gelijkwaardigheid een belangrijk onderdeel is.

In de praktijk starten we met een driehoeksgesprek tussen de studenten, de praktijkbegeleider en de studie loopbaanbegeleider. Via thema’s wordt er gewerkt aan de kwaliteiten van de student en vanuit verhelderingsvragen wordt er gekomen tot persoonlijke doelen. Deze worden verwerkt in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarna volgen er nog meer driehoeksgesprekken om onder andere met elkaar vast te stellen wanneer we dan tevreden of trots zijn met betrekking tot de leerdoelen. Samen wordt er aan de leerdoelen gewerkt en hierbij wordt steeds de koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Iedereen is betrokken bij het leerproces van de studenten. Daarbij delen ze ook de verantwoordelijkheid. Zo leren we van en met elkaar.

Vanuit de subsidieregeling uit het convenant Noodplan G5 kan ik dit inzetten voor mijn eigen school. Het is gelukt de aanstelling van een ervaren leerkracht  voor één dagdeel in de week uit te breiden, zodat we onze studenten wekelijks op deze wijze kunnen begeleiden.”

Scroll naar boven