Den Haag

Proef huisvesting leraren uit Den Haag Zuidwest

De gemeente Den Haag is een pilot gestart, waarbij leraren die werkzaam zijn of worden op een school in Den Haag Zuidwest met voorrang een sociale huurwoning kunnen krijgen. Het gaat in totaal om 15 sociale huurwoningen die door heel Den Haag verspreid staan. De woningen worden aangeboden door de woningbouwcorporaties Haag Wonen, Hof Wonen en Staedion. Leraren kunnen zich tot en met 15 juli 2023 aanmelden voor de proef via de website van de gemeente Den Haag.

Waarom Den Haag Zuidwest?
Data uit de vacaturepeilingen wijzen uit dat de lerarentekorten in Den Haag voor het basis- en voortgezet onderwijs samen het hoogst zijn in stadsdeel Escamp. Eén van de aandachtsgebieden in dit stadsdeel is Den Haag Zuidwest. Vanuit het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest worden verscheidene maatregelen ingezet om de leefbaarheid in dit deel van de stad te verbeteren. Eén van de doelstellingen van de Alliantieraad Zuidwest is het beschikbaar stellen van woningen voor professionals die in de wijk werken, zoals leraren. De gemeente start daarom met een proef voor leraren uit Den Haag Zuidwest.

Ook leraren die nu nog niet werkzaam zijn in Den Haag Zuidwest maar daar wel werkzaam willen gaan worden, komen in aanmerking. Uiteraard is het nadrukkelijk niet de bedoeling om zittende leraren van scholen elders in Den Haag over te halen om hun huidige school te verlaten. De lerarentekorten spelen immers door heel Den Haag. Mocht u echter een leraar kennen die actief een nieuwe betrekking zoekt, dan biedt deze proef wellicht een mogelijkheid om deze leraar toch voor het onderwijs in Den Haag te kunnen behouden. Vragen? Mail dan naar huisvestingsberoepsgroepen@denhaag.nl.

Scroll naar boven