Nieuws

Zomeracties Haagse Lerarenpas

De laatste weken van het schooljaar zijn bijna voorbij en de zomervakantie is in zicht. Tijd om te gaan genieten van vele acties en kortingen met de Haagse LerarenPas! Speciaal voor de zomervakantie zijn er weer extra acties toegevoegd aan het aanbod.

Proef huisvesting leraren uit Den Haag Zuidwest

De gemeente Den Haag is een proef gestart, waarbij leraren die werkzaam zijn of worden op een school in Den Haag Zuidwest met voorrang een sociale huurwoning kunnen krijgen. Het gaat in totaal om 15 sociale huurwoningen die door heel Den Haag verspreid staan. Leraren kunnen zich tot en met 15 juli 2023 aanmelden voor de proef via de website van de gemeente Den Haag.

Andersom Den Haag officieel gelanceerd

Op 31 mei 2023 is Andersom Den Haag officieel gelanceerd. Andersom Den Haag maakt het voor scholen eenvoudiger om gericht te zoeken naar externe vakprofessionals die het onderwijs kunnen verrijken. Zij kunnen worden ingezet op het gebied van maatschappelijke thema’s: Burgerschap & Persoonlijke Ontwikkeling, Media & Digitale Geletterdheid, Natuur & Milieu en Kunst & Cultuur. Dat bundelen van krachten is hard nodig, nu de werkdruk op scholen als gevolg van het lerarentekort soms hoog oploopt.

Andersom Den Haag van start

Op woensdag 31 mei wordt Andersom Den Haag feestelijk gelanceerd. Ben jij erbij? Van 15.00 – 17.00 uur op basisschool de Fontein (Laan van Wateringseveld 462, Den Haag)

Update wijkaanpak Gezamenlijk Onderwijs Anders Laak

Op verzoek van de schoolbesturen onderzocht Berenschot de verscheidene scenario’s en maatregelen die scholen nemen om het lerarentekort het hoofd te bieden. Op 8 mei is dit rapport besproken met de betrokkenen bij de wijkaanpak Gezamenlijk Onderwijs Anders Laak. Binnenkort gaat een projectmanager in de wijk Laak aan de slag om één op één gesprekken te voeren met alle betrokkenen.

Zomeraanbiedingen Haagse Lerarenpas

De zomer is in zicht! En dus tijd om leuke dingen te doen. Met de Haagse LerarenPas kun je genieten van vele kortingen bij verschillende aanbieders in Den Haag.