Nieuws

Onderzoek OCW naar vertrekredenen leraren

Op 14 december 2023 verscheen het rapport ‘Vertrekredenen leraren en docenten in het po, vo en mbo’, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. De belangrijkste vertrekmotieven zijn werkdruk, stress en belasting van het beroep. De respondenten is ook gevraagd onder welke voorwaarden zij een terugkeer naar het onderwijs zouden overwegen. Dan worden werkdrukverlaging, mogelijkheid voor een hybride aanstelling en een beter salaris genoemd.

Lerarentekort primair onderwijs Den Haag (peildatum 1 oktober 2023)

In oktober 2023 bedroeg het lerarentekort in Den Haag voor het regulier basisonderwijs 21,8% van de werkgelegenheid, oftewel 689 fte. Dat betekent een stijging van 4,5% ten opzichte van het tekort in oktober 2022. De tekorten in het speciaal basisonderwijs zijn gedaald, van 25,9% (50 fte) in 2022 naar 15% (25 fte) in 2023. Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs is sprake van een procentuele daling van 18,5% in 2022 naar 14,6% in 2023. Door de toegenomen werkgelegenheid in het (v)so is er echter wel sprake van een toename in het absolute tekort, van 48 fte in 2022 naar 64 fte in 2023.

Update huisvesting leerkrachten

De gemeente Den Haag is voor de zomervakantie een proef gestart, waarbij leraren die werkzaam zijn of worden op een school in Den Haag Zuidwest met voorrang een sociale huurwoning kunnen krijgen. Het gaat in totaal om 15 sociale huurwoningen die door heel Den Haag verspreid staan.

Haagse Onderwijsregio e.o.

De vorming van de onderwijsregio’s is in volle gang. Onze regio is een ‘voorloper onderwijsregio’ en bouwt vanuit die positie mee aan de ontwikkeling van de onderwijsregio’s.

Zomeracties Haagse Lerarenpas

De laatste weken van het schooljaar zijn bijna voorbij en de zomervakantie is in zicht. Tijd om te gaan genieten van vele acties en kortingen met de Haagse LerarenPas! Speciaal voor de zomervakantie zijn er weer extra acties toegevoegd aan het aanbod.

Proef huisvesting leraren uit Den Haag Zuidwest

De gemeente Den Haag is een proef gestart, waarbij leraren die werkzaam zijn of worden op een school in Den Haag Zuidwest met voorrang een sociale huurwoning kunnen krijgen. Het gaat in totaal om 15 sociale huurwoningen die door heel Den Haag verspreid staan. Leraren kunnen zich tot en met 15 juli 2023 aanmelden voor de proef via de website van de gemeente Den Haag.