Overige informatie

Schoolbesturen en scholen werken samen aan de huidige uitdagingen binnen het basisonderwijs.

Zoals bijvoorbeeld het lerarentekort. Onze focus hierbij is toekomstgericht, denkend in oplossingen en toepasbaar in de praktijk. In gezamenlijkheid willen we de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. ”Samen voor de Haagse klas” is de centrale aanpak in heel Den Haag.

Onze twee belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

Kracht en kennis

Onze kracht en kennis ligt binnen het onderwijs. In eerste instantie zijn we er met name voor onze schooldirecteuren en zijinstromers, maar in de uitwerking raken onze activiteiten alle facetten.

Het onderwijs doet het zelf

Samen voor de Haagse klas is een programma voor en door het Haagse basisonderwijs. In goed overleg met de diverse schoolbesturen binnen Den Haag komen de projecten in dit programma tot stand. Daarbij zijn er twee penvoerders en projectleiders per aandachtsgebied.

Projectleiders en aandachtsgebieden

De Haagse Scholen is penvoerder van het programma ‘zijinstroom’.

Maarten van Gelderen is projectleider vanuit De Haage Scholen.

Lucas Onderwijs is penvoerder van het programma ‘Noodplan G5’, gericht op het vertalen en invoeren van de maatregelen uit het noodplan Den Haag.

Astrid de Graaff is projectleider vanuit Lucas Onderwijs.

Archief nieuwsbrieven

Vragen? Neem contact met ons op

Scroll naar boven