12 mei 2021

In dit overleg van de projectgroep is o.a. de aangepaste versie van de richtlijnen voor begeleiding van zij-instromers besproken. Met name is stilgestaan bij de

Lees verder »

3 maart 2021

In dit derde overleg is de projectgroep geïnformeerd over de plannen voor deze website, www.samenvoordehaagseklas.nl De site zal informatie bieden voor schooldirecteuren/-besturen en kandidaat-zij-instromers met

Lees verder »

18 november 2020

In dit startoverleg heeft de projectgroep gekeken naar de Subsidieregeling PO G5: het doel van de regeling, het activiteitenplan dat aan de subsidieaanvraag ten grondslag

Lees verder »

27 januari 2021

Afspraken over begeleiding en monitoring van zij-instromers vormden een belangrijk agendapunt in het tweede overleg. Alle projectleden gaven hun zienswijze. Al gemaakte afspraken en nieuw

Lees verder »

20 april 2021

Op dinsdag 20 april zijn we (digitaal) samengekomen om te spreken over de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van de subsidieregeling Noodplan

Lees verder »

19 januari 2021

Tijdens de tweede bijeenkomst heeft Astrid de Graaff, programmamanager Lerarentekort, zichzelf voorgesteld. Zij neemt in de toekomst het voorzitterschap over van Anke Velter. We hebben

Lees verder »

26 november 2020

De werkgroep Noodplan G5 is op 26 november voor het eerst bij elkaar gekomen. We hebben ons aan elkaar voorgesteld en gesproken over doel, verwachtingen

Lees verder »