19 oktober 2022

In het vorige overleg zijn 8 gezamenlijke wervingsactiviteiten bedacht voor 2022/2023. Theo Kosterink heeft deze acties uitgewerkt in een plan van aanpak, dat is besproken

Lees verder »

14 september 2022

In dit overleg heeft de projectgroep gesproken over de werving van zij-instromers. Het huidige beeld laat weliswaar geen afname van de belangstelling van potentiële zij-instromers

Lees verder »

11 mei 2022

De projectgroep heeft in dit overleg een toelichting gekregen op de evaluatie die OCW uitvoert naar de regeling Zij-instroom PO G5. Daarna zijn de resultaten

Lees verder »

16 maart 2022

Een kort overleg waarin de voortgang van de wervingscampagne is besproken. Er wordt een extra voorlichtingsbijeenkomst gepland op 6 april. Notulen

Lees verder »

2 februari 2022

De wervingscampagne voor potentiële zij-instromers kan van start; er zijn onlinevoorlichtingsbijeenkomsten gepland, de social mediacampagne is gestart en door de stad zijn vanaf deze week

Lees verder »

12 januari 2022

De Projectgroep bespreekt de voorgenomen wijziging van het zij-instroomtraject. Niet per 1 september 2023, maar eind 2024 zal dit worden ingebed in de reguliere pabo.

Lees verder »

3 november 2021

Scholen en besturen kunnen vanaf deze week een account aanmaken voor het besloten gedeelte van deze site. Het lerarentekort blijft onverminderd groot. De projectgroep denkt

Lees verder »

18 januari 2022

In dit overleg is gesproken over een nieuw matchingsplatform dat scholen en aanbieders met elkaar in contact brengt. Gert Mallegrom (Inholland) gaf daarnaast een toelichting

Lees verder »

23 november 2021

In dit overleg  is o.a. stilgestaan bij de terugkoppeling uit het Platform Primair Onderwijs van 4 november jl. Onderwerp van gesprek was de mogelijkheid voor

Lees verder »

5 oktober 2021

Op 5 oktober stond het overleg van de projectgroep Noodplan Lerarentekort in het teken van de Brainstorm Anders Organiseren.

Lees verder »