28 juni 2023

Op 28 juni 2023 kreeg de Projectgroep een update over de ontwikkeling van de onderwijsregio’s. Verder is verkennend gesproken over Expeditie Leerkracht, een tweedaags oriëntatietraject

Lees verder »

21 maart 2023

In dit overleg is gesproken over de stedelijke wervingsactie en online voorlichtingsbijeenkomsten voor potentiële zij-instromers. Daarnaast is aandacht besteed aan de vorming van de onderwijsregio’s

Lees verder »

1 februari 2023

Theo Kosterink doet in dit overleg verslag van zijn ronde langs de besturen, met wie hij spreekt over het zij-instroomtraject. Verder wordt o.a. stilgestaan bij

Lees verder »

19 oktober 2022

In het vorige overleg zijn 8 gezamenlijke wervingsactiviteiten bedacht voor 2022/2023. Theo Kosterink heeft deze acties uitgewerkt in een plan van aanpak, dat is besproken

Lees verder »

14 september 2022

In dit overleg heeft de projectgroep gesproken over de werving van zij-instromers. Het huidige beeld laat weliswaar geen afname van de belangstelling van potentiële zij-instromers

Lees verder »

11 mei 2022

De projectgroep heeft in dit overleg een toelichting gekregen op de evaluatie die OCW uitvoert naar de regeling Zij-instroom PO G5. Daarna zijn de resultaten

Lees verder »

16 maart 2022

Een kort overleg waarin de voortgang van de wervingscampagne is besproken. Er wordt een extra voorlichtingsbijeenkomst gepland op 6 april. Notulen

Lees verder »

2 februari 2022

De wervingscampagne voor potentiële zij-instromers kan van start; er zijn onlinevoorlichtingsbijeenkomsten gepland, de social mediacampagne is gestart en door de stad zijn vanaf deze week

Lees verder »

12 januari 2022

De Projectgroep bespreekt de voorgenomen wijziging van het zij-instroomtraject. Niet per 1 september 2023, maar eind 2024 zal dit worden ingebed in de reguliere pabo.

Lees verder »

3 november 2021

Scholen en besturen kunnen vanaf deze week een account aanmaken voor het besloten gedeelte van deze site. Het lerarentekort blijft onverminderd groot. De projectgroep denkt

Lees verder »