Overige informatie

Overige informatie

Programmamanager

Astrid de Graaff is sinds 1 februari 2021 programmamanager ‘Noodplan G5’.

“Ik ben ook werkzaam als beleidsmedewerker voor Lucas Onderwijs. Lucas Onderwijs is penvoerder van deze subsidie. In mijn rol als programmamanager zorg ik voor een goede uitvoering van de subsidie, monitoring en bied ik hulp waar dat nodig is. Daarnaast kan ik contacten leggen tussen de verschillende besturen om zo nog meer van elkaar te leren. Voor deze uitdaging heb ik meerdere jaren voor de klas gestaan en ben ik directeur geweest in het primair onderwijs in zowel Rijswijk als in het Westland.”

Heb je vragen?
E-mail: astrid@samenvoordehaagseklas.nl of bel: 06-28522088.

Projectgroep

Vanuit de verschillende besturen, gemeente en pabo’s nemen verschillende mensen deel aan de projectgroep Noodplan G5. Wij vergaderen maandelijks en communiceren via deze website de hoofdlijnen van ons overleg. De notulen kun je ook op deze pagina teruglezen.

De deelnemers van de projectgroep zijn:

Vragen? Neem contact met ons op