noodplan G5

Noodplan G5 is er om het personeelstekort in het primair onderwijs in Den Haag tegen te gaan en de continuïteit, kwaliteit en kansengelijkheid in het onderwijs te waarborgen. 

De schoolbesturen in Den Haag hebben keuzes gemaakt over:

Scroll naar boven