Nieuws

Onderzoek OCW naar vertrekredenen leraren

Lerarentekort primair onderwijs Den Haag (peildatum 1 oktober 2023)

Haagse Onderwijsregio e.o.

Update huisvesting leerkrachten

Andersom Den Haag officieel gelanceerd

Proef huisvesting leraren uit Den Haag Zuidwest

Zomeracties Haagse Lerarenpas

Update vorming onderwijsregio’s

Zomeraanbiedingen Haagse Lerarenpas

Update wijkaanpak Gezamenlijk Onderwijs Anders Laak

Andersom Den Haag

Voorlopersaanpak voor regionale samenwerking

Lente-acties Haagse LerarenPas

Haagse LerarenPas

Tussenrapportage Evaluatie subsidieregeling zij-instroom PO G5

Vervolg Wijkaanpak Laak

Lancering website Andersom Den Haag; dé plek waar vraag en aanbod in het basisonderwijs samenkomen

Vorming van de RATO

Vragen? Neem contact met ons op

Scroll naar boven