programma-management & projectgroep

Projectleider

Lucas Onderwijs is penvoerder van het programma Noodplan G5.

Nynke Hoekstra is projectleider vanuit Lucas Onderwijs.

Projectgroep

Vanuit de verschillende besturen, gemeente en pabo’s nemen verschillende mensen deel aan de projectgroep Noodplan G5. Wij vergaderen maandelijks en communiceren via deze website de hoofdlijnen van ons overleg. De notulen kun je ook op deze pagina teruglezen.

De deelnemers van de projectgroep zijn:

Notulen

Vragen? Neem contact met ons op

Scroll naar boven