Overige informatie

Programmamanager

Tot voor kort was het programma-management van ‘Noodplan G5’ in handen van Astrid de Graaff. Zij is vertrokken per 1 februari 2024. Haar opvolger stellen we binnenkort graag op deze plaats aan je voor.

Projectgroep

Vanuit de verschillende besturen, gemeente en pabo’s nemen verschillende mensen deel aan de projectgroep Noodplan G5. Wij vergaderen maandelijks en communiceren via deze website de hoofdlijnen van ons overleg. De notulen kun je ook op deze pagina teruglezen.

De deelnemers van de projectgroep zijn:

Interviews

Notulen

Vragen? Neem contact met ons op

Scroll naar boven