Instroom van leraren

We maken ruimte voor nieuwe talent en zetten pabo-studenten structureel in. Op een duurzame wijze willen we startende leraren een plek bieden binnen het onderwijs en tevens het beroep aantrekkelijker maken. Tegelijkertijd willen we de taakbelasting bij de huidige leerkrachten verlagen. We willen ondersteunend personeel de mogelijkheid bieden om zich te laten opleiden tot  onderwijsgevend personeel.

Het streven is 131 pabo-studenten per jaar in te zetten, mits goed begeleid, met een beperkt takenpakket en in goede samenspraak met de opleiding. We denken dat dit ten goede komt aan het succesvol duurzaam plaatsen van startende leraren in het onderwijs.

Er is een afwegingskader opgesteld waar opleidingen en besturen zich aan conformeren. Hierin is opgenomen dat deze maatregel uitsluitend mogelijk is als de pabo positief adviseert en de student geen studieachterstand heeft; de taakbelasting van leerkrachten afneemt en het beroep aantrekkelijker wordt door de extra begeleiding aan leerlingen door de pabo-studenten.

Vragen? Neem contact met ons op

Scroll naar boven