Behouden van leraren

Leraren willen we behouden voor het Haagse onderwijs. We maken dan ook gebruik van bovenschoolse en/of externe begeleiding voor startende en ervaren leraren. We hebben daarbij de volgende doelstelling: minder verzuim, minder uitstroom, verhoging welbevinden. We willen (eigen) ondersteunend personeel (onderwijsassistent naar leraarondersteuner) opleiden tot onderwijsgevende.

Het streven is dat leraren beter in staat zijn om hun taken uit te voeren en verantwoordelijkheden te dragen door de inzet van bovenschoolse en/of externe begeleiding voor zowel startende leraren als ervaren leraren.  

Door de inzet van coaching en begeleiding, verwachten wij dat minder bevoegde leraren het onderwijs verlaten. Het streven is dat de stijgende lijn van de uitstroom van leraren ten opzichte van peildatum 1-2-20, exclusief pensionering, stabiliseert.

Vragen? Neem contact met ons op

Scroll naar boven