CBS De Vijverhof: “Werken met halve instructiegroepen geeft meer rust”

Monique van Tiel is directeur van CBS de Vijverhof. Op haar school loopt op dit moment een pilot met ‘halve instructiegroepen’. In dit interview vertelt ze daar meer over.

“Het idee is ontstaan tijdens de eerste lockdown in mei 2020. In deze periode moesten we lesgeven aan de helft van de klas. Deze periode was natuurlijk erg hectisch en heeft veel van ons gevraagd, maar toen het eenmaal liep gaven leraren aan dat ze een beter gevoel hadden na de werkdag. “Ik heb afgekregen wat ik had gepland” en ook “Ik kon iedereen voldoende aandacht geven, daarom ben ik leraar geworden”.

Dat gevoel willen we natuurlijk vasthouden en daarom onderzoeken we in een pilot de mogelijkheden van halve instructiegroepen. Twee leerkrachten hebben dit idee verder uitgewerkt. In de praktijk krijgt nu de ene helft van de klas een instructie, de andere helft werkt zelfstandig aan taken. Kinderen ervaren dit ook als prettig en geven terug aan de leraar “we hoeven niet meer zo veel te wachten op elkaar”.

De pilot speelt zich met name af in groep 5 en na de meivakantie worden niet alleen de gymlessen in halve groepen gegeven maar zullen deze worden aangevuld met lessen handvaardigheid in halve groepen. De verdere uitwerking zal in het nieuwe schooljaar plaatsvinden.

Voor de extra handen in de groep die voor dit concept nodig zijn hebben twee leerkrachten een plan geschreven. De vacature voor een onderwijsassistent staat nu uit en vanuit de gelden voor de subsidieregeling Noodplan G5 wordt deze onderwijsassistent mede bekostigd.

Door deze nieuwe manier van werken merken we dat het schoolgebouw niet meer voldoet. Met de komst van nieuwbouw in 2023 bekijken we met het team de mogelijkheden van ons onderwijsconcept en daarbij ook de benodigde ruimte en indeling.”

Scroll naar boven