Zij-instroom

3 maart 2021

In dit derde overleg is de projectgroep geïnformeerd over de plannen voor deze website, www.samenvoordehaagseklas.nl De site zal informatie bieden voor schooldirecteuren/-besturen en kandidaat-zij-instromers met wie zij in gesprek zijn. Daarnaast is gesproken over het conceptvoorstel ‘Afspraken facilitering zij-instromer’. Dit voorstel gaat over gezamenlijke afspraken over begeleiding van de zij-instromer op school en vanuit de …

3 maart 2021 Lees verder »

18 november 2020

In dit startoverleg heeft de projectgroep gekeken naar de Subsidieregeling PO G5: het doel van de regeling, het activiteitenplan dat aan de subsidieaanvraag ten grondslag lag en de concreet te realiseren activiteiten. Projectleider Léone Heideman (De Haagse Scholen, penvoerder) gaf een toelichting op de projectorganisatie en over en weer zijn wensen en verwachtingen van deze …

18 november 2020 Lees verder »

27 januari 2021

Afspraken over begeleiding en monitoring van zij-instromers vormden een belangrijk agendapunt in het tweede overleg. Alle projectleden gaven hun zienswijze. Al gemaakte afspraken en nieuw af te spreken principes worden vervat in een voorstel dat bij het volgende overleg ter tafel zal liggen. Voorts is gesproken over de Begeleidingspool. In overleg met de HR-afdelingen van …

27 januari 2021 Lees verder »