G5

20 april 2021

Op dinsdag 20 april zijn we (digitaal) samengekomen om te spreken over de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van de subsidieregeling Noodplan G5. Astrid de Graaff heeft een presentatie gedeeld waar ingezoomd werd waar de verschillende besturen op inzetten qua maatregelen en de bevindingen en knelpunten. In het verslag wordt hier verder …

20 april 2021 Lees verder »

19 januari 2021

Tijdens de tweede bijeenkomst heeft Astrid de Graaff, programmamanager Lerarentekort, zichzelf voorgesteld. Zij neemt in de toekomst het voorzitterschap over van Anke Velter. We hebben het gesprek gevoerd over de stand van zaken en is er een presentatie gegeven over de subsidieregeling Noodplan G5. Deze presentatie is al eerder verzorgd voor de verschillende besturen. De …

19 januari 2021 Lees verder »

26 november 2020

De werkgroep Noodplan G5 is op 26 november voor het eerst bij elkaar gekomen. We hebben ons aan elkaar voorgesteld en gesproken over doel, verwachtingen en werkwijze van de werkgroep. Door elkaar te schetsen met welke maatregelen uit het Noodplan G5 we dit moment bezig zijn en wat daarbij de stand van zaken is hebben …

26 november 2020 Lees verder »