Andersom Den Haag officieel gelanceerd

Op 31 mei 2023 is Andersom Den Haag officieel gelanceerd. Haagse basisschoolbesturen namen het initiatief voor dit platform en bouwden het succesvolle andersom.amsterdam – in samenwerking met de gemeente Den Haag – om tot een lokaal platform voor het Haagse basisonderwijs. Andersom Den Haag maakt het voor scholen eenvoudiger om gericht te zoeken naar externe vakprofessionals die het onderwijs kunnen verrijken. Zij kunnen worden ingezet op het gebied van maatschappelijke thema’s: Burgerschap & Persoonlijke Ontwikkeling, Media & Digitale Geletterdheid, Natuur & Milieu en Kunst & Cultuur. Dat bundelen van krachten is hard nodig, nu de werkdruk op scholen als gevolg van het lerarentekort soms hoog oploopt.

Haagse schoolbesturen en de gemeente Den Haag zetten in op het werven van nieuwe leraren en daarnaast op het faciliteren van zittende onderwijsprofessionals. Goede en bevoegde leraren zijn voor het onderwijs immers onmisbaar. De nijpende tekorten vragen om aanvullende creatieve interventies. Via het platform kunnen scholen in samenwerking met externe vakprofessionals waardevol invulling geven aan kostbare onderwijstijd.

Wethouder Hilbert Bredemeijer (Onderwijs, Jeugd & Sport):
“Er is een groot tekort aan bevoegde leraren. Dat tekort is voorlopig niet opgelost, ondanks alle inspanningen die daartoe worden gepleegd. Het platform Andersom Den Haag gaat uit van de noodzaak andere professionals bij het onderwijs te betrekken en doet dat zo zorgvuldig mogelijk. Dat levert niet alleen ‘rijk’ onderwijs op, maar zorgt er ook voor dat bevoegde leraren meer tijd kunnen besteden aan de kern van hun vak: het geven van kwalitatief goed onderwijs.”

Voorzitter College van Bestuur Lucas Onderwijs Ewald van Vliet:
“Het matchingsplatform Andersom Den Haag is een platform waar aanbieders en scholen elkaar versterken en rechtstreeks met elkaar in contact treden om tot de gewenste samenwerking te komen. Door de inzet in de klas van externe professionals op diverse vakgebieden wordt het lerarentekort verlicht, de werkdruk verminderd en bieden we de kinderen een uitdagende en afwisselende leeromgeving.”

Benutten externe kennis en ervaring
Andersom Den Haag is opgezet vanuit de gedachte dat de oplossingen voor het lerarentekort niet alleen binnen het onderwijs moeten worden gezocht. Externe partijen kunnen vanuit hun expertise en ervaring een schooldag verrijken en de vaste leraar ontlasten door gerichte onderwijstaken over te nemen. Het matchingsplatform Andersom Den Haag publiceert kwalitatief onderwijsaanbod van externe organisaties – aansluitend op de kerndoelen die het onderwijs hanteert – en stimuleert scholen om die externe kennis en ervaring (nog) beter te benutten. De kennismakelaars van Andersom Den Haag – Leora Tonus en Marthe Brinkel – helpen scholen bij het vinden van passend aanbod en ondersteunen onderwijs en aanbieders bij het aangaan van duurzame samenwerkingen. Zo draagt Andersom Den Haag concreet en zorgvuldig bij aan het anders organiseren van het Haagse basisonderwijs.

Officiële lancering
De lancering van Andersom Den Haag vond plaats op basisschool De Fontein (Lucas Onderwijs), onder andere in bijzijn van Hilbert Bredemeijer (wethouder Onderwijs, Jeugd & Sport) en Daniëlle Schiet (directeur Primair Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). We bedanken Coralie van der Sijs (directeur basisschool De Fontein) voor haar gastvrijheid.

 

Scroll naar boven