SVDHK-rgb-01.png
Beste abonnee,

Samen voor de Haagse Klas, het programma voor en door het Haagse basisonderwijs. Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. In september zijn we terug om jullie meer te vertellen over het noodplan G5 en het zij-instroomtraject. Voor nu wensen we jou en jouw team een hele mooie zomer toe.

Speciaal voor alle Haagse schooldirecteuren

In het nieuwe schooljaar krijgt de website Samen voor de Haagse Klas een besloten gedeelte voor alle Haagse schooldirecteuren. Binnen dit gedeelte kan je voorbeelden zien van andere scholen en vragen stellen aan collega's in Den Haag op het gebied van Noodplan G5. Zo sta je er niet alleen voor.

Check ook onze nieuwe animatie Noodplan G5. In deze animatie worden de subsidieregeling en de mogelijkheden hiervoor uitgelegd.
VideoSamenvoordeHaagseklas

Onderzoek CAOP

In de laatste nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat de gemeente Den Haag samen met de schoolbesturen een onderzoek laat uitvoeren door het CAOP om het lerarentekort in kaart te brengen.

Het onderzoek heeft als doel actuele en relevante inzichten op te doen over wijk- en school specifieke factoren die bijdragen aan het ontstaan en voortbestaan van lerarentekorten in Den Haag. Er wordt gekeken naar het verschil in het tekort aan leraren tussen wijken en scholen en in welke mate deze verklaard kunnen worden. Leerkrachten, directeuren en verschillende bestuurders zijn geïnterviewd door het CAOP.

Op dit moment staat de vragenlijst open voor onderwijzend personeel. De vragenlijst kan worden ingevuld tot en met 9 juli. We willen een ieders medewerking hiervoor vragen. Zodat we voldoende input hebben om de aanpak van het lerarentekort waar nodig en mogelijk te verbeteren.

Projectleider zij-instroom: Theo Kosterink

Theo Kosterink is namens penvoerder De Haagse Scholen projectleider voor het project zij-instroom. Hij neemt daarbij de taken over van Léone Heideman.
foto Theo Kosterink
Theo: "Ik werk al vele jaren voor de Haagse Scholen. Na de pedagogische academie (dat is dus al even terug) heb ik een aantal jaren voor de klas gestaan, ben op twee verschillende scholen directeur geweest, daarna coördinator WSNS en de laatste jaren bovenschools directeur. Het kunnen beschikken over goed en voldoende personeel is cruciaal voor de opgroeiende jeugd. Zeker in de grootstedelijke context van de Haagse regio met alle uitdagingen en kansen die dit biedt. Ik vind het heel prettig de kans te krijgen om nu stadsbreed mijn steentje aan dit project te mogen bijdragen. We gaan elkaar vast ontmoeten, digitaal of live. Ik kijk ernaar uit."
Samen voor de Haagse Klas

Evaluatie zij-instroom:
PO G5, schooljaar 2020 - 2021


In het afgelopen schooljaar is er op veel manieren geprobeerd nieuwe medewerkers te werven voor het basisonderwijs. Een van deze manieren loopt via het stedelijk project zij-instroom. Bij de start van het afgelopen schooljaar is een grote groep nieuwe leraren bij 13 schoolbesturen via het zij-instroomtraject aan de slag gegaan.

In september 2020 bestond het personeelsbestand van deze besturen voor 120 FTE uit zij-instromers. Voor de scholen van deze besturen is het een enorme uitdaging om deze mensen in samenwerking met de ons omringende pabo’s in een tijdsperiode van maximaal 2 jaar op te leiden tot bekwame en bevoegde collega’s. Binnen ieder bestuur zijn mensen actief om deze mensen goed te begeleiden tijdens de opleiding. De aanpak per bestuur / school kan iets variëren. Om iedere nieuwe zij-instromer optimaal de mogelijkheid te bieden de opleiding te volgen en ervaring op te doen in de praktijk heeft de stedelijke werkgroep enkele richtlijnen opgesteld.
Deze staan ook op de site van Samen voor de Haagse Klas.

Veel van de huidige zij-instromers zullen in het komend schooljaar hun studie gaan afronden en worden op deze manier bekwame en bevoegde collega’s.
En daar kunnen we er nog veel meer van gebruiken. De verwachting is dat de formatie van de deelnemende besturen aan het begin van schooljaar 2021 -2022 of snel daarna voor ongeveer 180 FTE zal bestaan uit zij-instromers.