SVDHK-rgb-01.png
Beste abonnee,

Hierbij de derde nieuwsbrief van Samen voor de Haagse Klas, het programma voor en door het Haagse basisonderwijs. Schoolbesturen en scholen werken samen aan de huidige uitdagingen binnen het basisonderwijs.

Onze twee belangrijkste aandachtsgebieden zijn:
  • Verbeteren van het zij-instroomtraject.
  • Vertalen en invoeren van de maatregelen uit het noodplan Den Haag.

Terugkoppeling Centerdata

In de maand maart heeft Centerdata de (verborgen) vacatureruimte in kaart gebracht door dit op schoolniveau uit te vragen. Centerdata heeft dit voor de vijf grote gemeentes gedaan. Op dit moment vindt er een eerste inventarisatie plaats op bestuurlijk- en gemeentelijk niveau. Later deze maand wordt er inhoudelijk meer bekend over de resultaten. We houden jullie natuurlijk hiervan op de hoogte.

Vragen? Stel ze aan projectleider Astrid de Graaff, astrid@samenvoordehaagseklas.nl

Onderzoek CAOP

De gemeente Den Haag heeft vanwege het lerarentekort een aanvullend onderzoek opgesteld met CAOP. Het onderzoek heeft als doel actuele en relevante inzichten op te doen over wijk- en schoolspecifieke factoren die bijdragen aan het ontstaan en voortbestaan van lerarentekorten in Den Haag. Er wordt gekeken naar het verschil in het tekort aan leraren tussen wijken en scholen en in welke mate deze verklaard kunnen worden. Het onderzoek bestaat voor een deel uit een korte enquête onder schoolleiders en medewerkers in het primair onderwijs. We komen er in de volgende nieuwsbrief bij jullie op terug.

Vragen en antwoorden:
Zij-instromers in tijden van corona.

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor zij-instromers, lerarenopleidingen en scholen die zij-instromers in dienst hebben. Bijvoorbeeld omdat de praktijkonderdelen van de opleiding zijn opgeschort of noodgedwongen een andere inhoud krijgen, of omdat de begeleiding vanuit school tijdelijk is komen te vervallen. Op deze pagina de meest gestelde vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor zij-instroom en de antwoorden daarop.

Notulen

Bekijk hier de laatste notulen van de projectgroep zij-instroom PO van 3 maart 2021.

Overzicht zij-instroomtrajecten

In onze regio kunnen zij-instromers bij verschillende pabo’s terecht voor een opleiding. Wij hebben voor de pabo’s in Den Haag en Leiden informatie over onder andere open dagen, de intakeprocedure en wijze van begeleiding overzichtelijk ondergebracht in één overzicht. Met deze informatie kun je zij-instromers op jouw school snel informeren. Je kunt dit overzicht hier downloaden.
Samen voor de Haagse Klas