SVDHK-rgb-01.png
Beste lezer,

Samen voor de Haagse Klas is het programma voor en door het Haagse basisonderwijs: noodplan G5 en het zij-instroomtraject.
Graag vertellen we je waar wij mee bezig zijn.
Astrid de Graaf
Maarten van Gelderen
Astrid de Graaff,
projectleider Noodplan G5 (penvoerder Lucas Onderwijs)
Maarten van Gelderen,
projectleider Zij-instroom G5 (penvoerder De Haagse Scholen)

Voorloperstatus voor Den Haag bij vorming onderwijsregio's

De Realisatie Eenheid (OCW) heeft bekendgemaakt dat aan de Haagse onderwijsregio de voorloperstatus is toegekend. Een mooie bevestiging van het ingediende plan voor het inrichten van deze onderwijsregio.
Tot en met de zomervakantie zal met alle partners hard worden gewerkt om die inrichting vorm te geven.

Lees verder

31 mei: Feestelijke lancering Andersom Den Haag

Op woensdag 31 mei van 15.00 tot 17.00 uur vindt de feestelijke lancering plaats van Andersom Den Haag. Heb jij je al aangemeld?
Deze lancering biedt volop mogelijkheden om kennis op te halen en ervaringen te delen met vakprofessionals en schooldirecteuren. Ook de wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport vanuit de gemeente Den Haag en directeur Primair Onderwijs vanuit het ministerie van OCW zijn aanwezig.

Lees verder

Update wijkaanpak Laak

Op 8 mei jl. vond een digitale sessie plaats met alle betrokkenen bij de wijkaanpak Gezamenlijk Onderwijs Anders Laak. Tijdens deze sessie werd het conceptrapport besproken dat op verzoek van de schoolbesturen is opgesteld door adviesbureau Berenschot. Het rapport bevat een uitwerking van verscheidene scenario’s en maatregelen die scholen, soms gedwongen, nemen om het lerarentekort het hoofd te bieden. Het rapport dient als input voor een gesprek met het ministerie van OCW over gewenste ruimte in wet- en regelgeving.

Lees verder

Zomeraanbiedingen Haagse LerarenPas

De zon is weer tevoorschijn gekomen en zomer(vakantie) is alweer in zicht. Met de Haagse LerarenPas kun je in de tussentijd genieten van vele kortingen bij verschillende aanbieders in Den Haag. Lekker in de zon op het terras bij SolBeach met 25% korting op de bbq, of ontvang 25% korting op een hoofdgerecht bij Wagamama. Liever naar het museum? Bij zowel het Haags Historisch Museum, Rijksmuseum de Gevangenpoort als het Museon-Omniversum kun je met korting naar binnen. Activeer je Pas direct om te kunnen profiteren van deze en vele andere acties.

Lees verder