SVDHK-rgb-01.png
Beste lezer,

Samen voor de Haagse Klas is het programma voor en door het Haagse basisonderwijs: noodplan G5 en het zij-instroomtraject. Graag vertellen we je waar wij mee bezig zijn.

- Astrid de Graaff, projectleider Noodplan G5 (penvoerder Lucas Onderwijs)
- Theo Kosterink, projectleider Zij-instroom G5 (penvoerder De Haagse Scholen)

Kamerbrief Wiersma december 2022; vorming van de RATO

Op 15 december sprak de Tweede Kamer over het lerarenbeleid. De landelijke lerarenstrategie die voor ligt ter bespreking bestaat uit een mix van structurele en tijdelijke (nood)maatregelen en experimenten rond vier thema’s: regionale samenwerking, onderwijstijd, bevoegdheden en opleiden van leraren. De vakbonden, het ministerie van OCW en de sectororganisaties hebben een werkagenda uitgewerkt met nieuwe stappen n.a.v. het in april …

Lees verder

Tussenrapportage Evaluatie subsidieregeling zij-instroom PO G5

In december 2022 is de Tussenrapportage Evaluatie subsidieregeling zij-instroom PO G5 verschenen. Deze tussenrapportage geeft een eerste beeld van de opzet, verschillen en resultaten van de aanpak van het zij-instroomtraject in de G5. Aanvullend op de rapportage is nu te melden dat Den Haag ook in het tweede jaar de target van startende nieuwe zij-instromers heeft behaald. In schooljaar 2021- …

Lees verder

Lancering website Andersom Den Haag; dé plek waar vraag en aanbod in het basisonderwijs samenkomen

Met veel plezier kunnen wij jullie vertellen dat andersomdenhaag.nl op dinsdag 31 januari live is gegaan! Op dit moment zijn wij alle directeuren en aanbieders aan het informeren.

Volg ons op LinkedIn voor alle updates over Andersom Den Haag!
Lancering website Andersom Den Haag; Dé plek waar vraag en aanbod in het basisonderwijs samenkomen

Vervolg Wijkaanpak Laak

In de afgelopen maand hebben we de directeuren van de po-scholen in de wijk Laak een schriftelijke terugkoppeling gegeven van de avond in november. Toen is vastgesteld dat de huidige, generieke aanpak van het lerarentekort voor de wijk Laak niet toereikend is. De wijk Laak is het gebied in Den Haag waar het lerarentekort het hoogst is. Zeker in deze …

Lees verder

Haagse LerarenPas

De voorjaarsvakantie staat alweer voor de deur! Speciaal voor houders van de Haagse LerarenPas zijn er weer een aantal leuke aanbiedingen om tijdens de vakantie (en daarna) gebruik van te maken.

Lees verder