SVDHK-rgb-01.png
Beste abonnee,

Dit is de tweede nieuwsbrief van Samen voor de Haagse Klas, het programma voor en door het Haagse basisonderwijs. Schoolbesturen en scholen werken samen aan de huidige uitdagingen binnen het basisonderwijs.

Onze twee belangrijkste aandachtsgebieden zijn:
  • Verbeteren van het zijinstroomtraject.
  • Vertalen en invoeren van de maatregelen uit het noodplan Den Haag.

Subsidieregeling Noodplan G5

Op 19 januari j.l. is de werkgroep Noodplan G5 bij elkaar gekomen. Afspraak is dat elke schoolbestuur zich in deze fase volledig kan richten op de uitwerking van het convenant. In de vorige nieuwsbrief hebben we een document gedeeld met in één oogopslag de belangrijkste informatie over dit convenant. Deze kan je nogmaals downloaden, zie hieronder.

Programmamanager van de subsidieregeling G5, Astrid de Graaff (vanuit Lucas Onderwijs) is volop bezig met de bestuursronde zoals aangekondigd in de eerste nieuwsbrief van 4 februari. Voor het verkrijgen van een breed beeld over de stand van zaken in de stad, is het belangrijk dat zo veel mogelijk besturen hier aan meewerken. Op 20 april a.s. komt de werkgroep Noodplan G5 weer bij elkaar.

Vragen over deze subsidieregeling? Stel ze aan projectleider Astrid de Graaff, astrid@samenvoordehaagseklas.nl

Projectgroep Zij-instroom

De projectgroep Zij-instroom is de afgelopen periode twee keer bij elkaar geweest op 18 november 2020 en op 27 januari 2021. De notulen van deze bijeenkomsten zijn hierbij te downloaden. Een nieuwe vergadering staat ingepland op 3 maart 2021. In de volgende nieuwsbrief zullen we deze notulen wederom delen.

Heb je vragen over het Zij-instroom traject? Stel ze aan projectleider Léone Heideman, leone@samenvoordehaagseklas.nl.

Nieuwe website

Samen voor de Haagse Klas is er voor alle Haagse schooldirecties. We werken aan een nieuwe website waar elke schooldirecteur snel en gemakkelijk de juiste informatie kan vinden over de subsidieregeling G5 en het zijinstroomtraject. In de toekomst bieden we ook een afgeschermd platform waarin schooldirecteuren elkaar kunnen inspireren en vragen kunnen stellen. Natuurlijk houden wij jullie op de hoogte. Wil je meer weten over onze communicatieaanpak? Lees dan ons communicatieframe.
Samen voor de Haagse Klas
MailPoet