SVDHK-rgb-01.png
Beste abonnee,

Samen voor de Haagse Klas is het programma voor en door het Haagse basisonderwijs: noodplan G5 en het zij-instroomtraject. Graag vertellen we je waar wij mee bezig zijn.

Wervingscampagne zij-instromers gestart

De wervingscampagne 'Aan de slag in het basisonderwijs' voor zij-instromers is gestart. Samen met alle Haagse schoolbesturen willen wij via de campagne mensen inspireren om te komen werken in het Haagse basisonderwijs. Wij zijn op zoek naar mensen die als second career de ambitie hebben om voor de klas te staan, maar nog geen concrete stappen hebben gezet.

Wie interesse heeft en meer informatie wil over het zij-instroomtraject kan zich op www.aandeslaginhetbasisonderwijs.nl inschrijven voor één van de online informatiebijeenkomsten die wij tot eind maart organiseren. Zo'n bijeenkomst geeft goed zicht op wat een zij-instroomtraject inhoudt/vraagt. De pabo's sluiten ook aan en deelnemers krijgen voldoende gelegenheid om hun vragen te stellen.
SVDHK - Abri's - DEF (3 stuks) - kopie
Zowel online als zichtbaar in de stad vragen wij aandacht voor deze bijeenkomsten.
Het is fijn als jullie via je eigen communicatiekanalen en binnen je eigen netwerk willen bijdragen aan de promotie van dit initiatief.

Deel een post van het kanaal ‘Aan de slag in het basisonderwijs’ op Facebook, Instagram, en/of LinkedIn en gebruik de hashtags #aandeslaginhetbasisonderwijs #denhaag. Vergeet het platform niet te taggen; Facebook: @aandeslaginhetbasisonderwijs Instagram: @aandeslagbo Linkedin: @aandeslaginhetbasisonderwijs
Gebruik hiervoor de hashtags: #aandeslaginhetbasisonderwijs #denhaag.

Taggen kan als volgt:
Facebook: @aandeslaginhetbasisonderwijs
Instagram: @aandeslagbo
LinkedIn: @aandeslaginhetbasisonderwijs

Meer informatie bij Theo Kosterink, penvoerder project Zij-instroom PO G5:
theo@samenvoordehaagseklas.nl

Leer van je collega's

We nodigen je uit om je te registreren voor het besloten gedeelte op onze website. Binnen dit gedeelte kun je voorbeelden zien van andere scholen en vragen stellen aan collega's in Den Haag. Zo sta je er niet alleen voor.

Anders organiseren

Vanuit het Noodplan G5 zijn we met de vijf steden een initiatief gestart om te kijken en te leren hoe scholen anders organiseren. Met als titel ‘Heel Holland leert’ gaan verschillende convenantpartners binnenkort op bezoek bij scholen in Utrecht. De kennis die zij daar opdoen wordt natuurlijk gedeeld.
Daarnaast zijn we druk bezig om de website ‘Samen voor de Haagse klas’ ook nieuwe input te geven vanuit het anders organiseren. Hier komen we binnenkort op terug.
Urban Education.png

Onderzoek studenten over werken in Den Haag

Met de laatste resultaten van het CAOP-onderzoek naar het lerarentekort (ingezoomd op school- en wijkspecifieke factoren) in het achterhoofd, hebben besturen en de gemeente besloten ook een onderzoek uit te voeren onder derde- en vierdejaars studenten van de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de Hogeschool Leiden. Studenten worden via gesprekken en een enquête bevraagd over hun motivatie om in een stad als Den Haag te gaan en blijven werken. Op deze manier kunnen we inzicht krijgen in wat ons nog meer te doen staat om de stad aantrekkelijker te maken en waar kansen liggen.

Matchingsplatform Andersom Den Haag

Schoolbesturen en gemeente zijn enthousiast over een matchingsplatform dat aanbieders en scholen in staat stelt elkaar te laten vinden. Verschillende aanbieders kunnen hierop in verschillende domeinen aangeven wat zij scholen te bieden hebben. Scholen kunnen binnen hun eigen account op zoek naar de juiste persoon of instantie. Ben je als school op zoek naar een muziekleerkracht die je bovenbouw wekelijks lessen kan aanbieden, dan kun je via het matchingsplatform je voorkeuren aangeven. Na een druk op de matchingsknop kan er op aanbieder worden geselecteerd. Een mooi systeem dat werk voor de directeuren en leerkrachten uit handen neemt. Dit platform is al in gebruik in Amsterdam en Almere.

We houden jullie op de hoogte van de vorderingen, maar hopen richting de zomer online te kunnen gaan. Mocht je al samenwerken met goede instanties en ben je tevreden, dan kun je deze naam/organisatie natuurlijk doorgeven via astrid@samenvoordehaagseklas.nl.