SVDHK-rgb-01.png
Beste abonnee,

Samen voor de Haagse Klas, het programma voor en door het Haagse basisonderwijs: noodplan G5 en het zij-instroomtraject.

Speciale uitnodiging: registreer je nu!

We nodigen jou uit om je te registreren voor het besloten gedeelte op onze website. Binnen dit gedeelte kun je voorbeelden zien van andere scholen en vragen stellen aan collega's in Den Haag. Zo sta je er niet alleen voor.

Werving zij-instroom

In de laatste bijeenkomst van de Stedelijke Projectgroep Zij-instroom PO G5 (3 november 2021) is gesproken over de mogelijkheid om opnieuw in te zetten op centrale werving van zij-instromers in het onderwijs.

Het tekort aan leraren neemt bij de meeste besturen in de regio verder toe. De landelijke aanmeldingen voor de pabo zijn in het laatste jaar aanzienlijk lager vergeleken met het jaar hiervoor.De uitstroom van medewerkers door o.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt dadelijk weer niet gecompenseerd door instroom vanuit de pabo’s.

De noodzaak om via alternatieve routes, zoals het zij-instroomtraject, meer mensen te interesseren voor het mooie vak van leraar neemt alleen maar toe.
Uit de leden van de Stedelijke Projectgroep Zij-instroom PO G5 is een kleine werkgroep gevormd om een wervingsactie voor te bereiden.

In de eerste globale planning gaan we uit van werving in het vroege voorjaar van 2022. Later zal meer informatie volgen vanuit de werkgroep naar alle besturen.

Vragen of suggesties over werving van zij-instromers?
Theo Kosterink, theo@samenvoordehaagseklas.nl

Tussenrapportage en aanvraag schooljaar 2021-2022

De tussenrapportage en aanvraag schooljaar 2021 – 2022 is in behandeling bij DUO. Zodra de beschikking hiervan binnen is zullen de middelen conform de vastgelegde verdeling, gelijk met de afrekening van het vorig schooljaar, worden beschikt aan de deelnemende besturen. Het gaat dan om de besturen die hebben aangegeven in schooljaar 2021 – 2022 ook daadwerkelijk zij-instromers op te leiden.

Het is belangrijk richting de landelijke overheid dat we scherp de successen van het zij-instroomtraject en de toegevoegde waarde van de Subsidie zij-instroom G5 PO in beeld hebben. Binnenkort ontvangt ieder bestuur daarom een korte vragenlijst om de resultaten van het eerste jaar van deze subsidie schooljaar 2020- 2021 nog scherper in beeld te krijgen.

Centerdata uitvraag leraren- en directeurentekort

Op 1 oktober is wederom de halfjaarlijkse uitvraag gedaan vanuit de subsidieregeling Noodplan G5 via Centerdata. De uitvraag was naast het lerarentekort ook in te vullen voor het directeurentekort. De PO-raad heeft zich sterk gemaakt om dit landelijk uit te vragen om op deze manier een compleet beeld van Nederland te krijgen. De deadline voor het invullen is twee keer verzet en stond uiteindelijk op 5 november. We hopen eind november de eerste resultaten te ontvangen. We houden jullie hiervan natuurlijk op de hoogte.