SVDHK-rgb-01.png
Beste abonnee,

Samen voor de Haagse Klas is het programma voor en door het Haagse basisonderwijs: noodplan G5 en het zij-instroomtraject. Graag vertellen we je waar wij mee bezig zijn.

Subsidie zij-instroom G5

Begin dit schooljaar zijn de resultaten van het zij-instroomtraject van het schooljaar 2021 – 2002 in kaart gebracht. We berichtten hier al over in de vorige nieuwsbrief.

Het goede nieuws: gezamenlijk hebben we de target voor de Haagse regio gehaald. Maar: de verschillen per bestuur zijn groot. Eén van de subsidievoorwaarden is dat besturen een eigen bijdrage leveren aan het opleiden van zij-instromers. Net als in het eerste jaar zien we aan het einde van het tweede jaar dat bij een paar besturen de verhouding eigen bijdrage en subsidie niet in evenwicht is. Zij hebben teveel subsidie ontvangen. Dit wordt verrekend bij de subsidie voor het huidige schooljaar. Deze wordt in november/december uitgekeerd.
Om te voldoen aan de subsidievoorwaarden is het van belang dat ieder deelnemend bestuur voldoende zij-instromers blijft opleiden.
student_boeken
Heb je vragen over de subsidie-regeling? Neem dan contact op met Theo Kosterink, penvoerder project Zij-instroom PO G5: theo@samenvoordehaagseklas.nl

Matchingsplatform Andersom Den Haag

Nynke Hoekstra
Graag stel ik mij in deze nieuwsbrief aan jullie voor. Ik ben Nynke Hoekstra, 35 jaar, moeder van 2 dochters en begin oktober gestart als projectleider voor het Matchingsplatform Andersom Den Haag. Voor deze opdracht ben ik ingehuurd vanuit Derksen & Drolsbach, een interim- en adviesbureau vanuit waar ik werk aan mijn passie: onderwijskundige projecten.
Projecten die ik in het verleden heb gedaan heb zijn: de uitrol van het Rijkstraineeprogramma in coronatijd (van offline naar online onderwijs), het opzetten van leiderschapsontwikkeling bij de IND en het programmamanagement van verschillende ontwikkeltrajecten binnen het Rijk. Voor mijn baan als adviseur stond ik als docent Bedrijfseconomie op de Haagse Hogeschool voor de klas waar ik ook mijn didactische bevoegdheid (bdb) heb behaald.

De komende periode staat in het teken van het ontwikkelen van het projectplan en het aanhaken bij de verschillende externe aanbieders in de Haagse regio.

Lijkt het je leuk met mij in gesprek te gaan over het matchingsplatform, bijvoorbeeld omdat je specifieke wensen & behoeftes hebt? Schroom niet om dan contact met mij op te nemen via nynke@andersomdenhaag.nl en/of
06 – 182 913 47.

Besturenronde schooljaar 2022-2023

Astrid de Graaff (projectleider Subsidieregeling Noodplan G5) maakt in november en december een (digitaal) rondje langs de schoolbesturen. Onderwerp van gesprek is hoe het tweede schooljaar is verlopen met betrekking tot de gemaakte keuzes, welke bedragen al zijn uitgegeven en of doelen zijn herzien of nog doorlopen voor schooljaar 2022-2023.
Met deze ronde wil Astrid ook in kaart brengen wat er nog nodig is op gebied van anders organiseren boven bestuurlijk.

Bekijk je toekomst in het hbo

Jaarlijks organiseert Spirit4you in samenwerking met hogescholen in de regio het event ‘Bekijk je toekomst in het hbo’. Havoleerlingen en mbo-studenten kunnen dan kennismaken met alle sectoren in het hbo. Dé kans voor het Haagse onderwijs om jongeren ons mooie vakgebied te laten zien.

Dit jaar hebben we dat gedaan op 11 oktober jl. Voor de gelegenheid waren wij te gast bij Inholland. Samen met de collega's van De Rode Loper (vo) hebben we gekozen voor een andere opzet dan een standaard informatiekraampje. We organiseerden een wervelende spelshow, gepresenteerd door Eric Bouwman. Doel van deze opzet: jongeren op een leuke en informatieve wijze kennis laten maken met het onderwijs en de beroepsmogelijkheden die onze sector biedt. Onze show trok veel aandacht en ruim 100 leerlingen|studenten hebben actief met ons meegedaan.
bekijkjetoekomst