SVDHK-rgb-01.png
Beste abonnee,

Samen voor de Haagse Klas is het programma voor en door het Haagse basisonderwijs: noodplan G5 en het zij-instroomtraject. Graag vertellen we je in deze mail over twee initiatieven die we de moeite waard vinden om te delen.
logo-600x200-1

Groeien als onderwijsondersteuner

Speciaal voor onderwijsondersteuners in Den Haag wordt na de zomervakantie van 2022 een nieuw traject gestart: Ontwikkeldoor.
Ontwikkeldoor is een modulair opleidingstraject dat onderwijsassistenten de kans biedt om zichzelf te versterken of specialiseren op een thema of verder te groeien via een Ad PEP of Pabo.
Ontwikkeldoor is een initiatief van en wordt gefinancierd door de gemeente Den Haag, in samenwerking met de Haagse schoolbesturen, de pabo’s van Inholland en de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan. Het traject wordt (deels) gesubsidieerd vanuit de gemeente Den Haag.

De hr-medewerkers en/of beleidsmedewerkers betrokken bij professionalisering maken deel uit van de projectgroep. Voor meer informatie kun je dus terecht bij de desbetreffende collega’s binnen je bestuur.

Heel Holland leert
anders organiseren

Utrecht Leert lanceert, in samenwerking met de G5-besturen, een uniek begeleidingsprogramma voor schoolteams die een (volgende) stap willen zetten in het anders organiseren van het onderwijs op de eigen school.
Heel-Holland-Leert_small
Het programma is ontwikkeld in samenwerking met ‘Onderwijs Maak Je Samen’ en biedt deelnemende scholen een unieke kans om, specifiek vanuit de eigen schoolsituatie, een plan van aanpak te ontwikkelen om in meer of mindere mate anders te gaan organiseren. Het programma start, na een nulmeting van de eigen school, met een ‘driedaagse’ gevolgd door drie losse dagen over een looptijd van ongeveer 6 maanden.

Het programma is gericht op het inspireren en equiperen van schoolteams en opgebouwd uit drie fases. De specifieke leervragen van elke school vormen het vertrekpunt. In de drie fases wordt in stappen toegewerkt naar een eigen context specifieke aanpak waarmee na het doorlopen van het programma direct gestart kan worden op de eigen school.

Tijdens het programma zullen verschillende praktijkvoorbeelden, masters en ervaringen de revue passeren onder leiding van twee kundige procesbegeleiders.

Initiatiefnemer van dit programma is, zoals gezegd, Utrecht Leert, maar ook scholen uit andere regio's kunnen participeren. De kosten bedragen ca. € 2.000 per deelnemer. Meer informatie in deze folder van Utrecht Leert of via Thea Streng, thea@utrechtleert.nl