5 oktober 2021

Op 5 oktober stond het overleg van de projectgroep Noodplan Lerarentekort in het teken van de Brainstorm Anders Organiseren. De noodzaak daarvoor wordt ingegeven door een groeiend tekort aan leerkrachten en een terugloop in het aantal aanmeldingen voor de pabo. Samen voor de Haagse Klas wil hier een meer prominente rol in gaan spelen met voorbeelden en uitwerkingen van wat werkt.

Scroll naar boven