3 maart 2021

In dit derde overleg is de projectgroep geïnformeerd over de plannen voor deze website, www.samenvoordehaagseklas.nl De site zal informatie bieden voor schooldirecteuren/-besturen en kandidaat-zij-instromers met wie zij in gesprek zijn. Daarnaast is gesproken over het conceptvoorstel ‘Afspraken facilitering zij-instromer’. Dit voorstel gaat over gezamenlijke afspraken over begeleiding van de zij-instromer op school en vanuit de opleiding, inzet voor de klas, betaald studieverlof en tot slot normjaartaak & taakbeleid. Onderzocht wordt of deze afspraken gekoppeld kunnen worden aan toekenning van middelen uit de subsidieregeling Zij-instroom PO G5.

Scroll naar boven