27 januari 2021

Afspraken over begeleiding en monitoring van zij-instromers vormden een belangrijk agendapunt in het tweede overleg. Alle projectleden gaven hun zienswijze. Al gemaakte afspraken en nieuw af te spreken principes worden vervat in een voorstel dat bij het volgende overleg ter tafel zal liggen. Voorts is gesproken over de Begeleidingspool. In overleg met de HR-afdelingen van de grote besturen is gekozen voor het opbouwen van een interne pool met eigen coaches. De Begeleidingspool in de huidige vorm wordt afgebouwd.

Scroll naar boven