23 november 2021

In dit overleg  is o.a. stilgestaan bij de terugkoppeling uit het Platform Primair Onderwijs van 4 november jl. Onderwerp van gesprek was de mogelijkheid voor studenten om na afronding van de verplichte  praktijkscholen een assessment af te leggen op een school die géén convenantschool is. Voorts is gesproken over het besloten gedeelte van de website www.samenvoordehaagseklas.nl Dit moet gaan fungeren als inspiratiecentrum en vraagbaak voor Haagse schooldirecteuren.

Scroll naar boven