22 september 2021

In het vorige overleg bleek dat de projectgroep geen behoefte had aan een gezamenlijke wervingsactie voor zij-instromers. Nu is de situatie veranderd. Diverse besturen zien het aantal aanmeldingen van zij-instromers fors teruglopen. Ook de hogescholen maken melding van een dalend dan wel stabiliserend aantal aanmeldingen voor de pabo. De projectgroep wil daarom in het voorjaar van 2022 alsnog een gezamenlijke wervingsactie organiseren. Vooruitlopend daarop wordt de website www.samenvoordehaagseklas.nl uitgebreid met informatie voor de potentiële zij-instromer. Daarnaast inventariseert de projectgroep hoeveel mensen op dit moment bij de diverse besturen een opleidingstraject voor een bevoegdheid volgen.

 

Scroll naar boven