21 maart 2023

In dit overleg is gesproken over de stedelijke wervingsactie en online voorlichtingsbijeenkomsten voor potentiële zij-instromers. Daarnaast is aandacht besteed aan de vorming van de onderwijsregio’s (RATO’s) en het verzoek van de schoolbesturen en wethouders G5 daarin een voorlopersstatus te krijgen. Tot slot is stilgestaan bij de landelijke evaluatie van de regeling zij-instroom, namens OCW uitgevoerd door KBA Nijmegen.

Scroll naar boven