20 april 2021

Op dinsdag 20 april zijn we (digitaal) samengekomen om te spreken over de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van de subsidieregeling Noodplan G5. Astrid de Graaff heeft een presentatie gedeeld waar ingezoomd werd waar de verschillende besturen op inzetten qua maatregelen en de bevindingen en knelpunten. In het verslag wordt hier verder op ingegaan.

Scroll naar boven