2 februari 2022

De wervingscampagne voor potentiële zij-instromers kan van start; er zijn onlinevoorlichtingsbijeenkomsten gepland, de social mediacampagne is gestart en door de stad zijn vanaf deze week posters te zien. Daarnaast wordt de projectgroep in dit overleg bijgepraat over de voorgenomen inbedding van het zij-instroomtraject in de reguliere pabo.

Scroll naar boven