19 januari 2021

Tijdens de tweede bijeenkomst heeft Astrid de Graaff, programmamanager Lerarentekort, zichzelf voorgesteld. Zij neemt in de toekomst het voorzitterschap over van Anke Velter. We hebben het gesprek gevoerd over de stand van zaken en is er een presentatie gegeven over de subsidieregeling Noodplan G5. Deze presentatie is al eerder verzorgd voor de verschillende besturen. De presentatie is ook toegevoegd aan de notulen.

 

Scroll naar boven