18 november 2020

In dit startoverleg heeft de projectgroep gekeken naar de Subsidieregeling PO G5: het doel van de regeling, het activiteitenplan dat aan de subsidieaanvraag ten grondslag lag en de concreet te realiseren activiteiten. Projectleider LĂ©one Heideman (De Haagse Scholen, penvoerder) gaf een toelichting op de projectorganisatie en over en weer zijn wensen en verwachtingen van deze projectgroep uitgesproken.