18 november 2020

In dit startoverleg heeft de projectgroep gekeken naar de Subsidieregeling PO G5: het doel van de regeling, het activiteitenplan dat aan de subsidieaanvraag ten grondslag lag en de concreet te realiseren activiteiten. Projectleider Léone Heideman (De Haagse Scholen, penvoerder) gaf een toelichting op de projectorganisatie en over en weer zijn wensen en verwachtingen van deze projectgroep uitgesproken.

Scroll naar boven