18 januari 2022

In dit overleg is gesproken over een nieuw matchingsplatform dat scholen en aanbieders met elkaar in contact brengt. Gert Mallegrom (Inholland) gaf daarnaast een toelichting op de aanpassing van de toelatingstoetsen voor de pabo’s. Tot slot is aandacht besteed aan het rapport van Centerdata over de uitvraag in oktober 2021. Inmiddels is duidelijk dat de uitvraag in februari 2022 niet plaats zal vinden.

Scroll naar boven