16 juni 2021

De Projectgroep Zij-instroom wordt vanaf nu voorgezeten door Theo Kosterink (De Haagse Scholen). In dit overleg zijn de puntjes op de i gezet voor de richtlijnen voor de begeleiding van zij-instromers. Er is daarnaast gesproken over het gezamenlijk werven van zij-instromers. Daaraan bleek op dit moment geen behoefte te bestaan, maar er is wél interesse om potentiële zij-instromers gezamenlijk te informeren. In het volgende overleg zal hiervoor een voorstel op tafel liggen. Uit de subsidie Zij-instroom is een bedrag van 110.000 euro nog niet besteed. Dit bedrag zal worden verdeeld onder de besturen die deelnemen aan deze subsidieregeling. De projectgroep stond tot slot stil bij de evaluatie van de subsidieregeling zij-instroom PO 2020/2021 en de aanvragen voor dezelfde subsidie in het volgende schooljaar.

Scroll naar boven