14 september 2022

In dit overleg heeft de projectgroep gesproken over de werving van zij-instromers. Het huidige beeld laat weliswaar geen afname van de belangstelling van potentiële zij-instromers zien, maar dat betekent niet dat de werving kan worden afgeschaald. Ook in 2022/2023 zijn gezamenlijke activiteiten nodig om de beoogde 120 zij-instromers voor het Haagse basisonderwijs aan te kunnen nemen. Een  korte brainstorm leverde 8 acties op die verder worden uitgewerkt.

Scroll naar boven