12 mei 2021

In dit overleg van de projectgroep is o.a. de aangepaste versie van de richtlijnen voor begeleiding van zij-instromers besproken. Met name is stilgestaan bij de voorgestelde koppeling tussen het volgen van de richtlijnen en de toekenning van middelen uit de subsidieregeling zij-instroom. Conclusie: de vraag moet eigenlijk zijn hoe besturen en opleidingen samen op kunnen trekken om te helpen in situaties waar zich problemen voordoen in de begeleiding van zij-instromers. In die lijn worden de richtlijnen verder ontwikkeld. Voorts is gesproken over het organiseren van een gezamenlijke wervingscampagne, dit najaar.

Scroll naar boven