12 januari 2022

De Projectgroep bespreekt de voorgenomen wijziging van het zij-instroomtraject. Niet per 1 september 2023, maar eind 2024 zal dit worden ingebed in de reguliere pabo.
In februari en maart organiseert de projectgroep een wervingscampagne voor zij-instromers. In kleinschalige onlinebijeenkomsten worden zij geïnformeerd over de stap naar het onderwijs. Tot slot is gesproken over de uitvraag naar het resultaat van het zij-instroomtraject.

Scroll naar boven