Samen voor de Haagse klas is het programma voor en door het

Haagse basisonderwijs

Schoolbesturen en scholen werken samen aan de huidige uitdagingen binnen het basisonderwijs. Zoals bijvoorbeeld het lerarentekort. Onze focus hierbij is toekomstgericht, denkend in oplossingen en toepasbaar in de praktijk. In gezamenlijkheid willen we de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. ”Samen voor de Haagse klas” is de centrale aanpak in heel Den Haag.

Aandachtsgebieden

Onze twee belangrijkste aandachtsgebieden zijn:
• Vernieuwen van het zijinstroomtraject
• Vertalen en invoeren van de maatregelen uit het noodplan Den Haag.

Kracht en kennis

Onze kracht en kennis ligt binnen het onderwijs. In eerste instantie zijn we er met name voor onze schooldirecteuren en zijinstromers, maar in de uitwerking raken onze activiteiten alle facetten.

Het onderwijs doet het zelf

Per 1 november 2020 neemt het onderwijs zelf het initiatief.

Samen voor de Haagse klas is een programma voor en door het Haagse basisonderwijs. In goed overleg met de diverse schoolbesturen binnen Den Haag komen de projecten in dit programma tot stand.

Daarbij zijn er twee penvoerders en projectleiders per aandachtsgebied.

• De Haagse Scholen is penvoerder van het programma: zij-instroom, gericht op verbetering van de aanpak zij-instromers.
• Lucas Onderwijs is penvoerder van het programma ‘Subsidieregeling Extra middelen G5-noodplannen’, gericht op het vertalen en invoeren van de maatregelen uit het noodplan Den Haag.

Werven van nieuwe leerkrachten?

Onze expertise ligt binnen het onderwijs. Het werven van nieuwe leerkrachten is ook zeker een belangrijke stap. Echter deze activiteiten zijn gewaarborgd binnen het initiatief ‘Word Leraar in Den Haag‘ van de gemeente Den Haag.

Begeleidingsvraag

Meer weten over zij-instromers tijdens de coronacrisis? 

Neem contact met ons op

SAMEN VOOR DE HAAGSE KLAS IS HET PROGRAMMA VOOR EN DOOR HET

Haagse basisonderwijs

Schoolbesturen en scholen werken samen aan de huidige uitdagingen binnen het basisonderwijs. Zoals bijvoorbeeld het lerarentekort. Onze focus hierbij is toekomstgericht, denkend in oplossingen en toepasbaar in de praktijk. In gezamenlijkheid willen we de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. ”Samen voor de Haagse klas” is de centrale aanpak in heel Den Haag.

Begeleidingsvraag

Haagse Vakkracht

Haagse Vacatures

Aandachtsgebieden

Onze twee belangrijkste aandachtsgebieden zijn:
• Vernieuwen van het zijinstroomtraject
• Vertalen en invoeren van de maatregelen uit het noodplan Den Haag.

Kracht en kennis

Onze kracht en kennis ligt binnen het onderwijs. In eerste instantie zijn we er met name voor onze schooldirecteuren en zijinstromers, maar in de uitwerking raken onze activiteiten alle facetten.

Het onderwijs doet het zelf

Per 1 november 2020 neemt het onderwijs zelf het initiatief.

Samen voor de Haagse klas is een programma voor en door het Haagse basisonderwijs. In goed overleg met de diverse schoolbesturen binnen Den Haag komen de projecten in dit programma tot stand.

Daarbij zijn er twee penvoerders en projectleiders per aandachtsgebied.

• De Haagse Scholen is penvoerder van het programma: zij-instroom, gericht op verbetering van de aanpak zij-instromers.
• Lucas Onderwijs is penvoerder van het programma ‘Subsidieregeling Extra middelen G5-noodplannen’, gericht op het vertalen en invoeren van de maatregelen uit het noodplan Den Haag.

Werven van nieuwe leerkrachten?

Onze expertise ligt binnen het onderwijs. Het werven van nieuwe leerkrachten is ook zeker een belangrijke stap. Echter deze activiteiten zijn gewaarborgd binnen het initiatief ‘Word Leraar in Den Haag‘ van de gemeente Den Haag.

Begeleidingsvraag

Neem contact met ons op